Til forsiden

Klik her for at se priserne og betalingsordningerne på uddannelsesforløbene til kostvejleder og ernæringsterapeut.

Prisen inkluderer:

Teori undervisning, undervisning i praktisk madlavning efter programmet, supervision, grundbøger, eksaminer, fotokopieret undervisningsmateriale, mellemmåltider på eksternatkurserne samt fuld forplejning og overnatning på fastekurserne.

Reeksamination, der arrangeres pga. ikke bestået eksamen, sygdom eller lign., er ikke dækket af kursusprisen
og koster kr. 500 i gebyr.

Prisen inkluderer ikke ekstra egenterapi. Vi anbefaler at der bruges 15-20 timer (ca. kr. 9.000-12.000) i løbet af de 3 år.

Ved afmelding indtil 4 uger før kursusstart tilbagebetales det fulde beløb.
Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart, tilbagebetales depositum ikke.
Ved afmelding efter kursusstart, kan afmeldelsen kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til d. første i måneden, således at kursisten er pligtig at betale den måned hvori afmeldingen sker og de 3 efterfølgende måneder. (4 mdr. á 2.475 kr. normal ratepris = 9.900 kr.). Evt. restbeløbet tilbagebetales.

Det endelige eksamensbevis kan kun udstedes, såfremt eksaminerne er bestået, projektet er lavet og du har været til stede ved min. 80% af kurserne og afleveret af min. 80% af opgaverne. – Ligesom der skal foreligge dokumentation for bestået anatomi/fysiologi/sygdomslære.

 

Enkeltstående kurser / ajourføringskurser,

– pr. dag. Betalt kontant. 1.300 kr.

Optimal Næring v/ Eva Lydeking | Teglgårdstræde 4 f, 2. t.h., 1452 København K · klinik@optinut.dk · www.optinut.dk