Til forsiden

Fundraising. Plant træer i Ghana

FUNDRAISER: Hjælp os med at plante 4000 træer i Ghana

- som kan genoprette jorden, give spiselige afgrøder og forbedre biodiversiteten

Som del af projektet i Zambulkura, rejser vi nu midler til at plante 4.000 træer her og i Akyem Asafo hvor vi selv bor. En stor del af træerne er forsvundet, hvilket truer klima og biodiversitet, vandressourcer og -cirkulation, jordens dyrkbarhed, samt det lokale mikro og makroklima, da skyggen/ jorddækket mangler. Jordens temperatur stiger- vand-kapaciteten falder, hvilket skader mikroklimaet bestående af de gavnlige bakterier og svampe.

MÅL: 80.000,- DKK over et år

Ghana har over en lang årrække mistet rigtig mange træer til illegal hugst til tømmer, illegal guldmine-drift, og udvidelse af landbrugsarealerne fra de omliggende landsbyer, for at opdyrke jorden afgrøder (majs, cassava, yam mm). Dyrkningen er oftest helbreds- og miljømæssigt uforsvarlig. Resultatet er udpint jord, forurenet vand og netto dårligere fødevaresikkerhed.

Det vil vi forandre. Med plantning af træer der bliver passet, kan vi:

> Genetablere trædække som køler jorden og bevarer vandcirkulationen,
> Opbygge jordens næringsindhold samt mikrobe-klimaet i jorden, og minimere udvaskning,
> Styrke fødevaresikkerheden og variationen i ernæringen
> Bevare og forbedre biodiversiteten,

> Sikre medicinske urter og sekundære nutrienter.

Etableringen af trædække er afgørende for at genopbygge jordens næringsindhold og vandcirkulation. 50-80% af de træer, der plantes her, dør tidligt pga. næringsmangel og tørke (savanneområdet) eller næringsmangel og ujævn vandforsyning (skovområdet), så træplantningen skal foretages omhyggeligt og budgettet indeholder en omfattende kemikaliefri gødningsplan.

 

Gødningsbudget:

Det koster ca. 15-20 DKK pr træ at lave kompost, øko-acceptabel gødning, venlige bakterier/ svampe, transport af diverse, brændstof til jordboret, udlægning/ vedligehold af jorddække:

Afgrødebærende trætyper i projektet:

  1. Brødfrugt, breadfruit, Artocarpus Altilis

- til fødevaresikkerhed, salg og eksport. Bare 1-2 træer kan give en familie basis-kulhydrater i 50 år, hvis de passes. Frugten kan tørres og kværnes til glutenfrit mel, chips, brød og kager/ kiks.

  1. Moringa Oleifera og Moringa Stenopetala

- som grøn grøntsag/ immunstøtte/ dyrefoder, til frø/olie, frøkagen til vandrensning og kompost, olien til madlavning, hudpleje, brændstof og eksport

  1. Tropisk Mandel – Terminalia Catappa:
    - Til fødevaresikkerhed (protein og energi) og til salg. Skallerne til trækul /jordgødning. Producerer massive mængder blade til jorddække.
  1. Andre frugttræer

- Til fødevaresikkerhed, ernæringsdiversitet, vitaminer, sekundære næringsstoffer.

 Plantningen er i permakultur/ syntropi- model som undervisnings-demo-områder a ca. 1-5 acres hver (mad-skov, forskellig jordbund, forskelligt klima) og i skolerne, andre uddannelsesinstitutioner samt hos småfarmere/ familier i områderne. Træerne afmærkes på Treetracker, så de kan følges online over tid, fra ethvert sted på kloden.

 

Langsigtet resultat:

Målet på 4000 træer vil betyde signifikant øget fødevaresikkerhed for Zambulkura og Akyem Asafo fra bæredygtige kilder, der støtter lokalsamfundet - både mht. sundhed i form af højere næringsindhold og fødevarediversitet; arbejdsforhold, da dyrkning af afgrøder fra træer er langt mindre krævende end på mark (fx. majs), skolebørnenes indlæring og økonomi, i form af eksport af afgrøder og fremvækst af et marked.

Konkret betyder det næringsrig mad og fast indtægt til mennesker der i dag ofte kun kan spise et måltid dagligt, har svært ved at finde skolepenge til børnene, og hvor hele den skrøbelige situation vælter, når nogen bliver syge.

HJÆLP OS med at plante 4000 træer der kan transformere Zambulkura og Akyem Asafo

- med styrket sundhed, fødevaresikkerhed, miljø og lokaløkonomi.

STØT VIA MOBILEPAY:

Alle bidrag gælder - og spred gerne ordet!

Indbetalinger til

MobilePay 98365 (100pct.org)

Indbetalinger skal mærkes Zambulkura . Det gør du ved at skrive det i kommentarfeltet i Mobilepay

Du kan også foretage indbetaling via 100pct.org's hjemmeside (100pct.org), hvor du kan vælge mellem mobilepay eller kreditkort. Dette Mobilepay nummer har ikke et kommentarfelt, så send derfor en mail til Camilla: cdw@100pct.org eller Charlotte: col@100pct.org og fortæl at din indbetaling er til Zambulkura. Så giver de bogholderen besked, og din donation lander det rigtige sted.

 

Optimal Næring v/ Eva Lydeking | Teglgårdstræde 4 f, 2. t.h., 1452 København K · klinik@optinut.dk · www.optinut.dk